• Ratownicze defibrylatory AED

Ratownicze defibrylatory AED

Ratownicze defibrylatory AED (ang. Automated External Defibrillator) to urządzenia medyczne, które służą do ratowania życia osób zagrażających życiu arytmiami serca. W tym artykule omówimy bliżej ratownicze defibrylatory AED, ich zastosowanie w medycynie, rodzaje oraz cechy charakterystyczne tych produktów.

Zastosowanie ratowniczych defibrylatorów AED w medycynie
Ratownicze defibrylatory AED są niezwykle ważne w medycynie, gdyż mogą uratować życie pacjenta zagrażającego życiu arytmiami serca. Urządzenia te są stosowane przez ratowników medycznych, służby medyczne oraz osoby nieposiadające wykształcenia medycznego w sytuacjach nagłych, w których wymagane jest szybkie i skuteczne działanie.

Rodzaje ratowniczych defibrylatorów AED
Na rynku dostępne są różne rodzaje ratowniczych defibrylatorów AED, które różnią się między sobą nie tylko funkcjonalnością, ale także ceną. Oto niektóre z najpopularniejszych rodzajów ratowniczych defibrylatorów:

Defibrylatory ręczne - to urządzenia, które umożliwiają ręczne wyzwalanie impulsów elektrycznych w celu przywrócenia regularnego rytmu serca. Są one stosowane przez ratowników medycznych w szpitalach oraz ambulansach.
Defibrylatory AED - to ratownicze defibrylatory automatyczne, które są stosowane przez osoby nieposiadające wykształcenia medycznego w sytuacjach nagłych. Urządzenia te są wyposażone w program, który samodzielnie diagnozuje stan pacjenta i dostosowuje wyzwalany impuls elektryczny do potrzeb pacjenta.


Jak działa ratowniczy defibrylator AED
Ratowniczy defibrylator AED działa poprzez wyzwalanie impulsów elektrycznych, które mają na celu przywrócenie regularnego rytmu serca. Urządzenie jest wyposażone w elektrody, które umieszcza się na klatce piersiowej pacjenta. Następnie urządzenie samodzielnie diagnozuje stan pacjenta i dostosowuje wyzwalany impuls elektryczny do potrzeb pacjenta. W przypadku, gdy pacjent wymaga dalszej pomocy, urządzenie przekierowuje go do służb medycznych.