• Tablice snellena

Tablice Snellena

To jedne z najważniejszych narzędzi diagnostycznych stosowanych w badaniach okulistycznych. Dzięki nim lekarz może dokładnie ocenić zdolność pacjenta do rozpoznawania liter i cyfr na różnych odległościach, co pozwala na diagnozowanie i monitorowanie różnych chorób oczu. W tym artykule omówimy bliżej tablice Snellena, ich zastosowanie w medycynie oraz rodzaje i cechy charakterystyczne tych produktów.

Zastosowanie tablic Snellena w medycynie
Tablice Snellena to jedne z podstawowych narzędzi diagnostycznych stosowanych w badaniach okulistycznych. Pozwalają one na dokładne pomiaranie ostrości wzroku u pacjentów i są niezbędne w diagnostyce i monitorowaniu różnych chorób oczu, takich jak zaćma, zwyrodnienie plamki żółtej czy jaskra. Tablice Snellena pozwalają również na wczesne wykrycie ewentualnych problemów z widzeniem, co pozwala na szybsze wdrożenie odpowiedniego leczenia.

Rodzaje tablic Snellena
W ofercie dostępne są różne rodzaje tablic Snellena, z różnymi symbolami, literami lub cyframi. Tablice te dzielą się na:

Tablice Snellena ze światłem w tle są uważane za bardziej skuteczne w badaniach, ponieważ pozwalają na lepszą ocenę ostrości wzroku u pacjentów. Tablice z symbolami są odpowiednie dla dzieci, które jeszcze nie potrafią czytać, a tablice z literami są przeznaczone dla osób nieposiadających umiejętności czytania.

Jak działa badanie wzroku za pomocą tablic Snellena
Badanie wzroku za pomocą tablic Snellena polega na ocenie zdolności pacjenta do rozpoznawania liter lub cyfr umieszczonych na tablicy, które są coraz mniejsze wraz z oddaleniem tablicy od pacjenta. Lekarz zazwyczaj zaczyna od największych liter lub cyfr, a następnie stopniowo przesuwa tablicę coraz dalej, aż pacjent nie będzie w stanie rozpoznać znaków na niej umieszczonych. Dzięki temu można dokładnie ocenić, na jakiej odległości pacjent widzi ostro i w którym momencie jego widzenie zaczyna się pogarszać.